Forrige

 

Oplysningerne i denne vejledning er baseret på offentligt tilgængelig dokumentation og forfatterens personlige erfaring fra Arch Linux, Manjaro og Mabox Linux. Forfatteren er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte, indirekte, følgeskader, strafbare, særlige eller tilfældige skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af information), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dette dokument, selvom forfatteren er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Forfatteren giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af denne vejledning og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dette dokument til enhver tid uden varsel. Forfatteren forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne i denne vejledning.

Opsætning af mirror list

Pacman-mirrors er et specifikt hjælpeprogram til at generere og vedligeholde systemspejlet.

Formål:

Mabox bruger pacman til systemvedligeholdelse, opdateringer og nye installationer. For at pacman kan fungere kræves der en liste over servere, eller mere almindeligt kendt som spejle, med Mabox-softwarepakker. Da Mabox har mange spejle over hele verden, er det muligt at bruge de spejle, der er tættest på din placering og helst også up-to-date.

Brug:

For de fleste funktioner kræves en fungerende internetforbindelse. Fra v4 vil Pacman-Mirrors kontrollere, om netværket er online. Det gør det ved at forespørge på nogle generiske websteder. Webstederne er valgt på grund af deres generelle tilgængelighed.

Skulle du få certifikatfejl, og pacman-mirrors sender en besked om manglende internetforbindelse - skal du verificere din computers firmware dato og klokkeslæt, da dette sandsynligvis er helt slukket enten på grund af konfiguration eller et defekt CMOS-batteri.

Appen køres af en almindelig bruger med superbrugerrettigheder fra konsollen, og når der ikke gives nogen argumenter, vil den vise pacman-mirrors version efterfulgt af status for de spejle, der i øjeblikket er opført i din spejlliste.

sudo pacman-mirrors

 

 

Præcis hvordan appen genererer spejllisten styres ved at levere argumenter på kommandolinjen.

VIGTIG

sudo pacman -Syyu

Hvis du undlader at gøre det, er problemet/de problemer som fik dig til at ændre, muligvis ikke løst. Desuden kan du løbe ind i delvist opdateret scenarie, som kan forårsage kaos i dit system. For mere detaljeret information om, hvordan pacman virker, kan du læse på Archlinux Wiki.

Alle kommandoer bruger den tilgængelige spejlpulje.Spejlpuljen kan være standard spejlpuljen eller en tilpasset spejlpool.

Kommandoer til info kræver ikke superbruger - det gør ændring af systemfiler.

Alle eksempler bruger den lange navneversion af argumentet. For korte versioner, se her på siden eller brugskommandoen.

Eksempler

 

Du kan se mange flere eksempler her

Kommandoer, der giver information

Man side

man pacman-mirrors

Hjælp til brug

pacman-mirrors --help

Version

pacman-mirrors --version

Mirror status

pacman-mirrors --status

Liste ledige lande

I standard spejlpool

pacman-mirrors --country-list

I tilpasset spejlpool

pacman-mirrors --country-list

Hvilken gren er jeg på

pacman-mirrors --get-branch

Kommandoer ved hjælp af standardindstillinger

Opdater spejllisten med de hurtigste spejle

sudo pacman-mirrors --fasttrack && sudo pacman -Syyu

Begræns til 6 spejle

Et valgfrit antal kan sættes for at begrænse antallet af spejle i spejllisten

sudo pacman-mirrors --fasttrack 6 && sudo pacman -Syyu

Spejle kun til dit land

Spejle kun til dit land Ikke alle lande har spejle, hvis geoip returnerer et land, der ikke er i puljen, vil alle spejle blive brugt.

sudo pacman-mirrors --geoip && sudo pacman -Syyu

Kommandoer, der tilpasser spejlpuljen

Du kan tilpasse spejlpuljen efter dine præferencer. MEN begræns ikke dig selv for meget, da pacman-mirrors kun skriver opdaterede spejle til din spejlliste.

Tilpas spejlpool efter kontinent

Opret en brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af spejle fra kontinentet bestemt ved at forespørge en geolokaliseringstjeneste

sudo pacman-mirrors --continent && sudo pacman -Syyu

Tilpas spejlpool efter lande

Tilpas spejlpool efter lande Opret en brugerdefineret spejlpool ved hjælp af spejle fra Danmark Tyskland,og Frankrig

sudo pacman-mirrors --country Denmark,Germany,France && sudo pacman -Syyu

Tilpas spejlpool ved interaktivt valg

Opret en brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af --default spejlpuljen --interactive vil vise alle tilgængelige spejle og protokols i et Gui-vindue, hvilket gør det muligt at sortere kolonnerne og vælge interaktivt efter dine præferencer.

sudo pacman-mirrors --interactive --default && sudo pacman -Syyu

Du kommer nu frem til følgende skærmbillede

Her har jeg så valgt Danmark, Frankrig og Tyskland, og kun https. Men du kan jo vælge hvad du har lyst til. Efter valg klikker du på OK

Efter dette dukker et lille skærmbillede hvor du skal klike på OK for at sige ja til dine valg

Så går det i gang med at opsætte mirror list. Her var der så en opdatering som jeg siger J til og slår enter. og så installeres programmet også

Brug specifikke protokoller (prioriteret)

Ranger den aktuelle spejlpulje ved kun at bruge https protokol

sudo pacman-mirrors --api --protocol https && sudo pacman -Syyu

Skift til unstable og brug tyske spejle med https

Jeg havde først kørt følgende kommando for at opdatere til unstable. Hvor jeg sagde ja til at opdatere

sudo pacman-mirrors --country Germany --api --set-branch unstable && sudo pacman -Syyu

Skift den aktuelle spejlpulje til ustabil, indstil konfigurationen til kun at bruge https og opret en brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af spejle fra Tyskland

sudo pacman-mirrors --country Germany --api --set-branch unstable --protocol https && sudo pacman -Syyu

Hvis du vælger unstable bliver dit system meget ustabil. Hvis du vil have nyere pakker, så vælg testing. Jeg holder mig til stable

Nulstil

Du kommer til et punkt, hvor du vil nulstille til standardindstillingerne. Det gør du med følgende kommando:

sudo pacman-mirrors --country Germany --api --set-branch unstable && sudo pacman -Syyu

Du kan se mange flere eksempler her

 

 

 

Forrige Næste