Forrige

 

Oplysningerne i denne vejledning er baseret på offentligt tilgængelig dokumentation og forfatterens personlige erfaring fra Arch Linux, Manjaro og Mabox Linux. Forfatteren er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte, indirekte, følgeskader, strafbare, særlige eller tilfældige skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af information), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dette dokument, selvom forfatteren er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Forfatteren giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af denne vejledning og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dette dokument til enhver tid uden varsel. Forfatteren forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne i denne vejledning.

Oversigt

Mabox linux inkluderer pacman pakkehåndteringen fra upstream Arch Linux. Pacman indeholder nogle avancerede funktioner, der ikke findes i det grafiske Pamac.

Nøglepunkter:

Pacman er allerede installeret i Mabox Linux som standard

Installer opdateringer

sudo pacman -Syu

At tvinge en fuld opdatering af pakkedatabasen og opdatere alle pakker på systemet. Det skal du gøre, når du skifter gren eller skifter spejle.

sudo pacman -Syyu

For at gennemtvinge en fuld opdatering af pakkedatabasen skal du opdatere alle pakker på systemet tillade, at pakker nedgraderes. Nedgradering bør kun være nødvendig, når du skifter til en anden gren. For eksempel at skifte fra Testing til Stable.

sudo pacman -Syyuu

Hvordan tjekker jeg, hvilken gren jeg er på i øjeblikket?

pacman-mirrors -G

Et eksempel på nedgradering

Nedgrader fra Testning til Stable

sudo pacman-mirrors --api –set-branch stable

Det næste skridt er at sætte et antal spejle i spejllisten. Her er valgt 5

sudo pacman-mirrors --fasttrack 5 && sudo pacman -Syyuu

Der kommer nogle advarsler som ikke har nogen betydning

Pacman løser afhængigheder og kikker efter konflikter mellem pakker

Her indtaster du J og slår enter, for at fortsætte installationen

Så bliver pakkerne hentet

Så går nedgraderingen i gang

Så er nedgraderingen gennemført

Søgning på pakker

For at søge i Manjaro og Mabox arkiverne efter tilgængelige pakker kan du bruge kommandoen pacman -Ss nøgleord. Det vil søge både i pakkenavnet og beskrivelsen efter søgeordet. For at søge efter pakker, der indeholder søgeordet smplayer, kan du f.eks. bruge:

pacman -Ss smplayer

Når du har fundet en pakke, kan du bruge pacman -Qi til at få mere information om en installeret pakke

pacman -Qi smplayer

Til sidst, for at få en liste over alle installerede pakker på dit system, skal du indtaste følgende kommando:

pacman -Ql

Installation af pakker

sudo pacman -Syu smplayer

Du vil derefter blive præsenteret for en liste over software, der skal installeres. Du bemærker muligvis, at denne liste har flere pakker, end du anmodede om. Dette skyldes, at mange pakker også har afhængigheder, som er pakker, der skal installeres, for at den software, du valgte, kan fungere korrekt.

I det her tilfælde var der også opgraderinger, så jeg siger J og slår enter

Pacman går så i gang med installtion af smplayer og opgraderer pakker

Pacman kan også installere pakker direkte fra det lokale system eller en placering på internettet. Formatet på den kommando er pacman -U pakkeplacering. For at installere en kopi af din pakkecache kan du for eksempel gøre noget som:

sudo pacman -U /var/cache/pacman/smplayer-22.2.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

Alternativt kan du få det direkte fra et af Manjaros spejle:

sudo pacman -U https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/community/x86_64//smplayer-22.2.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

Fjernelse af pakker

For at fjerne en softwarepakke er den grundlæggende syntaks sudo pacman -R pakkenavn. Vi kunne fjerne smplayer-pakken, vi installerede ovenfor med:

sudo pacman -R smplayer

Dette vil fjerne pakken, men vil efterlade alle afhængigheder. Hvis du også vil fjerne de unødvendige afhængigheder, kan du bruge pacman -Rsu pakkenavn som vist i dette eksempel:

sudo pacman -Rsu smplayer

Den mest nukleare mulighed er pacman -Rcs pakkenavn. Dette vil fjerne alt, der afhænger af pakkenavn og fortsætte med at gøre det på dets afhængigheder. Dette bør egentlig kun bruges under ekstraordinære omstændigheder, såsom når du fjerner et helt skrivebordsmiljø og prøver ikke at efterlade noget.

 Pacman opretter normalt også backup konfigurationsfiler, når pakker slettes. For at fjerne dem kan du tilføje n til et hvilket som helst af eksemplerne ovenfor. For eksempel:

sudo pacman -Rn smplayer

sudo pacman -Rsun smplayer

sudo pacman -Rcn smplayer

Visning og fjernelse af forældreløse pakker

Liste alle forældreløse, installerede pakker, der ikke bruges af andet, og som ikke længere burde være nødvendige:

pacman -Qdt

Sådan fjerner du alle forældreløse pakker:

sudo pacman -Rs $(pacman -Qdtq)

Downloade pakker uden at installere dem

I nogle tilfælde kan det være nyttigt at downloade en pakke uden at installere. For eksempel at installere på et andet system, der ikke er forbundet til internettet. Dette kan gøres med pacman -Sw pakkenavn. For eksempel:

sudo pacman -Sw smplayer

Pakken og eventuelle påkrævede afhængigheder vil blive downloadet til din pacman cache til /var/cache/pacman/pkg

Bestem hvilke pakker der ejer en fil

Det er ofte nyttigt at forstå, hvilken pakke der installerede en fil på dit system. Dette er nemt at gøre med pacman ved at bruge pacman -Qo /sti/til/filnavn. For eksempel:

pacman -Qo /usr/bin/smplayer

Rensning af cachen

Når pacman installerer pakker, gemmer den en kopi af alle de gamle pakker, du har downloadet. Denne cache kan være meget nyttig, hvis du skal installere ældre pakker i en nødsituation. Men uden markering vil denne cache vokse sig meget stor over tid. Systemer, der kører Pacman, vil allerede have adgang til dens automatiske pacman cache rensningsfunktioner. Det er også muligt at rense dem manuelt ved hjælp af pacman.

For at rydde cachen for pakker, der ikke længere er installeret, skal du indtaste følgende kommando:

sudo pacman -Sc

Ellers skal du indtaste følgende kommando for at rydde cachen fuldstændigt (brug den med forsigtighed):

sudo pacman -Scc

En mere sikker måde at fjerne gamle pakkecache filer på er at fjerne alle pakker undtagen de seneste tre pakkeversioner ved hjælp af paccache:

paccache -rvk3

Konfigurationsfilen pacman.conf

Pacmans indstillinger er placeret i /etc/pacman.conf. Denne fil ejes af root. Se venligst denne vejledning, hvis du har brug for mere information om, hvordan du redigerer denne fil. En fuldstændig reference til disse muligheder kan findes i Arch Wiki.

I det hele taget er Arch Wiki en god vejledning. Arch Linux overholder KISS-princippet ("Keep It Simple, Stupid")

 

 

Forrige Næste